Pašvaldības

     Kas notiek ar ST spriedumiem par teritoriju plānojumiem?

Dalībnieki Raidījums23.01.2008.

Vai pašvaldības turpmāk tiks galā ar aizsargjoslām? 16.06.2008. MK pieņemtā aizsargjoslu noteikšanas metodika atstāj interpretācijas iespējas

Applūstošās teritorijas: vai politiķi atrisināja problēmas? 13.03.2008. Vides ministrijas metodiku gaidot, dažādas versijas par būvēšanos piekrastēs video_f

Rīgas applūstošajās teritorijās būvēt neļauj 20.02.2008. Būvatļauju sniegšanu applūstošajās teritorijās vilcina līdz likuma grozījumiem doc

Applūšana vienu vai 20 reizes 100 gados – ko tas maina? 12.02.2008. Iespējamie Aizsargjoslu likuma grozījumi pašvaldībām sagādās arī papildus darbu

Applūstošās teritorijas – nenosakāms lielums 05.02.2008. Latvijai nav vienotas un ticamas informācijas video_f foto

Vai piektā daļa Rīgas būs apbūvei nederīga? 30.01.2008. Esošās būvatļaujas derēs, jaunās - diskutablas foto

Kas cietīs – represēto mantinieki vai zemju pārpircēji? 28.01.2008. Strīds starp novada domes priekšsēdētāju un Saeimas deputāti video_f

Satversmes tiesas loma plūdos reizi 100 gados 24.01.2008. Politiķiem pienāktos izstrādāt daudz detalizētākas jaunas likuma redakcijas

Vai applūstošo teritoriju iedzīvotāji ir jādeportē? 24.01.2008. Ādažu novada domes un ST priekšsēdētājs par būvēšanos un tiesas spriedumu video_f

Kas notiek ar apbūvi aizsargjoslās un Rīgas brīvostā? 23.01.2008. Šonedēļ par Satversmes tiesas spriedumu sekām Rīgā un citur Latvijā

Kūtris: „Ja es būtu pagastvecis, es uzmanītos...” 20.01.2008. Vai Satversmes tiesas spriedumi atbilst visām interesēm?

 

         Dalibnieki         


Autors: