Šeit pieejami „Kas notiek Latvijā?” vadītāja un redakcijas raksti saistībā ar raidījumā apspriesto vai citām aktualitātēm. 01.10.2020.
 

Iekšlietu ministrija iecerējusi žurnālu par 98 tūkstošiem

Valsts budžets`2010 doc

02.06.2008. Lāsma Rozenfelde  A A A Komentāri: 1
Iekšlietu īpašumu valsts aģentūrai, kas Iekšlietu ministrijas (IeM) padotībā darbojas kopš 2005.gada un cita starpā veic iepirkuma procedūras IeM un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām, ir piešķirtas tiesības slēgt līgumu par sadarbības partnera izvēli IeM sistēmas darbinieku žurnāla „Kārtība un drošība” izdošanai uz pieciem gadiem ar uzņēmumu S&G”. Līguma vērtība būs 98 tūkstoši latu. Kāds žurnāls ir paredzēts, un vai sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos tas ir nepieciešams?

Ar ko piepildīs 48 lapaspuses?

Žurnāls būs jauns – tas būs krāsains, četras reizes gadā iznāks 14 tūkstošu eksemplāru lielā tirāžā, un tam paredzētas 48 lapaspuses. Tas tiks izplatīts ministrijas centrālā aparāta un padotībā esošo iestāžu darbiniekiem. Tehniskajā specifikācijā teikts, ka tas „atspoguļo IeM mērķus un veicamos uzdevumus, katra IeM dienesta aktualitātes, prioritātes un problēmas un akcentējot saskares punktus ar citiem dienestiem, tādējādi veidojot vienotu IeM sistēmas darbinieka tēlu, attīstot korporatīvo identitāti un veicinot darbinieku lojalitāti.” IeM Preses un sabiedrisko attiecību departamenta direktore Dace Ūdre skaidro, ka šāds izdevums ir vajadzīgs, lai varētu komunicēt ar visu iekšlietu sistēmu, kas ir lielākā valstī. Senāk tika izdoti laikraksti „Likuma Vārdā” un „Fakts”, taču abi tika likvidēti, un tieši iekšēja korporatīvā izdevuma ministrijai iepriekš nav bijis. Citviet, piemēram, bankās komunikācijai tiek izmantoti iekšējie tīkli – žurnāla saturu varētu arī nedrukāt, bet darbiniekiem izplatīt elektroniski. D.Ūdre atzīst, ka šādi intraneti ir arī citās ministrijās, taču iekšlietu sistēma ir tik liela, ka intraneta ierīkošana varbūt iznāktu vēl dārgāka par žurnāla izdošanu.

D.Ūdre uzsver, ka rakstiem noteikti jābūt saistošiem, lai darbiniekiem būtu interese žurnālu ņemt rokās, un saturu noteikti neveidos „PR raksti”. Kā materiālu piemērus viņa min iepazīstināšanu ar ārvalstu pieredzi, jo izdevums būšot pieejams visiem darbiniekiem, ne tikai tiem, kas dodas komandējumos, tāpat paredzēti sociālas un psiholoģiskas ievirzes materiāli. Piemēram, tā kā policistu darbs ir psiholoģiski smags, darbinieki varētu dalīties pieredzē viens ar otru. Pagājušā gada decembrī tika sagatavots žurnāla pilotprojekts, un IeM ārštata konsultante Sigita Pildava, kas bija pilotprojekta un būs arī jaunā žurnāla redaktore, tā mērķi saskata vienotības sajūtas radīšanā un vēlas saliedēt visus darbiniekus „vienā komandā”. Šobrīd jau esot iezīmētas nākamo numuru tēmas, piemēram, par Policijas akadēmijas attīstību un psiholoģisko izdegšanu darbā. S.Pildava arī vēlas atdzīvināt darbinieku iniciatīvu, lai neturpinātos sistēma „kā saka, tā darām”, jo bieži vien tie, kas reāli dara, labāk zinot, kā to darīt. „Tā nav domāta lapiņa āķīša pēc, ko mēs aizpildām ar korporatīvām muļķībām. Mērķis ir ar šo izdevumu kaut ko panākt, mainīt,” saka S.Pildava.

Godmaņa iniciatīva

Kā stāsta D.Ūdre, ar pilotprojektu tika iepazīstināti visi darbinieki un atsauksmes bija labas. „Varētu jau būt labums no žurnāla, ja tēmas būs interesantas, nevis būs ministru slavināšana,” uzskata Latvijas Apvienotās Policistu arodbiedrības prezidents Agris Sūna. Viņš pašu ideju uzskata par labu, bet realizācijā vēl ir palikusi vieta jautājumiem. Piemēram, no pilotprojektā ietvertās informācijas viņu bija interesējusi „labi ja piecdesmitā daļa”, taču viņš pats uzsver, ka tas bija pirmais mēģinājums un no kļūdām mācās. Smaidu izraisījis arī lielais reklāmu apjoms (reklāmmateriāli žurnālā nedrīkstēs pārsniegt ceturto daļu no apjoma). A.Sūna spriež, ka varbūt informāciju varētu salikt nevis 48, bet 10 lapaspusēs, kas iznāktu lētāk. Viņš min, ka līdzekļi ir vajadzīgi arī citām vajadzībām, piemēram, policijas iecirkņu telpu remontiem. „Vismaz tapetes uz sienām tur varētu uzlīmēt. Tur ir nožēlojami skatīties, kā cilvēki strādā,” viņš stāsta.

„Tas ir ļoti svarīgi – arī no iekšpuses pateikt, ka jūs esat mums vajadzīgi,” skaidro D.Ūdre. Viņa atklāj, ka iniciatīva žurnāla izdošanai nāca no tā brīža iekšlietu ministra, tagadējā premjera Ivara Godmaņa. Kā viņš pats skaidro pilotprojektā publicētajā intervijā, „ir svarīgi, lai darbinieki iegūtu nepastarpinātu informāciju par to, kas notiek mūsu lielajā kuģī un kurp tas peld”. Samazinoties ekonomikas attīstības tempam un nodokļu ieņēmumiem, nepieciešamība taupīt budžeta līdzekļus kļūst arvien aktuālāka. Taču I.Godmaņa preses sekretārs Edgars Vaikulis pauž premjera nostāju – viņš joprojām uzskatot, ka šādu izdevumu nepieciešamība ir. „Ar nosacījumu, protams, ka tam jābūt vērstam uz sabiedrības drošības uzlabošanu,” skaidro E.Vaikulis. Proti, to panāktu ar profesionalitātes un sistēmā strādājošo motivācijas veicināšanu. I.Godmanim gan liekoties, ka cenas ziņā būtu jābūt konkurētspējīgākam priekšlikumam, taču konkursā tika saņemts tikai viens piedāvājums.


Atklāta konkursa „Sadarbības partnera izvēle Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku žurnāla „Kārtība un drošība” izdošanai uz pieciem gadiem” nolikums

Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku žurnāla „Kārtība un Drošība” tehniskā specifikācija

Vispārīgā vienošanās

Žurnāla „Kārtība un drošība” pilotprojektsKomentāri:       
Lai pievienotu komentāru, mājas lapas drošības apsvērumu dēļ, ievadiet zemāk attēlā redzamo 4 zīmju kodu. * e-pasts tiks uzrādīts pie komentāra
Valsts budžets  

     Kas notiek ar valsts budžeta projektu 2008.gadam?

Partneri:         Dalibnieki         


Autors: