Valsts prezidents

     Kas notiek referenduma un Valsts prezidenta maiņas nedēļā?

Dalībnieki Raidījums04.07.2007.
 

Partneri:         Dalibnieki         


Autors: