Jakāns ignorēja rīkojumus vai Repše jaucās viņa kompetencē?

13.janvāra publisko debašu „Kas notiek Latvijā?” dalībnieki centās argumentēt, kādus pārkāpumus no amata atstādinātais VID ģenerāldirektors Dzintars Jakāns ir vai nav izdarījis. Būtiskākais strīdus objekts bija par to, vai „Jaunā laika” (JL) finanšu ministram Einaram Repšem bija vai nebija tiesības pārņemt VID ģenerāldirektora funkcijas jautājumos, kas attiecas uz iestādes reorganizāciju. Šo tiesību aizstāvētāju nometnē no klātesošajiem gan atradās tikai JL pārstāvji.

Finanšu ministra padomniece valsts pārvaldes reformu un vadības jautājumos Baiba Fromane (arī JL) uzskaitīja Dz.Jakāna pārkāpumus – no ministra rīkojumu ignorēšanas līdz virknes darbinieku iecelšanai VID vadošajos amatos bez ministra saskaņojuma. Dz.Jakāns savukārt atsaucās uz Tieslietu ministrijas vēstuli, kurā apšaubītas pilnvaru pārņemšanas tiesības, un pārmeta E.Repšem iejaukšanos VID ģenerāldirektora kompetencē. B.Fromane savukārt pretī citēja likumu, ar ko pamatoja ministra tiesības pārņemt daļu VID ģenerāldirektora funkciju. Tam iebilda arī Saeimas Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, kurš pārstāvēja Tautas partiju (TP), kas visaktīvāk iebildusi pret Dz.Jakāna nomaiņu. V.A.Krauklis gan tikai citēja disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas atzinumu, kurā secināts, ka šāda rīcība nebūtu uzskatāma par ikdienas rīcību – bet tam neiebilda arī B.Fromane, kas vienkārši esošo situāciju neraksturoja kā „normālu”. Viņa arī norādīja uz TP rīcību Ivara Bičkoviča lietā un apgalvoja, ka Dz.Jakāna nodarītais reālais kaitējums ir tas, ka, sabotējot reorganizācijas procesu, viņš „apdraud jebkādu normālu VID darbu”.

RTU Muitas un nodokļu katedras vadītājs Kārlis Ketners, kas no 2003. līdz 2004.gadam bijis VID ģenerāldirektors, izteica juridiskas iebildes tam, ka daudzi VID amati būtu jāsaskaņo ar finanšu ministru, savukārt E.Repše sniedza savu izpratni par attiecīgo likumu interpretāciju.

E.Repše arī sacīja, ka viņam bija ne tikai tiesības, „bet pat pienākums” situāciju grozīt. Taču viņš pēc būtības neatbildēja uz jautājumu, kāda ir garantija, ka viņš nesāks rīkoties nākotnē, ja šī brīža VID ģenerāldirektora vietas izpildītāja Nelija Jezdakova izdomās kaut ko, kas nesaskanēs ar viņa viedokli. Repše vien apgalvoja, ka „jūs runājat pilnīgi hipotētiski” un nevar mēģināt novest lietas līdz absurdam.


Video: Baiba Fromane, Dzintars Jakāns, Vents Armands Krauklis, Kārlis Ketners un Einars Repše par to, kādus pārkāpumus izdarīja vai neizdarīja Dz.Jakāns. (Fragments no „Kas notiek Latvijā?”, 13.01.2010.)