Kurā rajonā un pilsētā ir „dārgākie” skolotāji un skolēni?

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) veikti aprēķini par vispārējas izglītības finansējuma sadali pa Latvijas pilsētām un rajoniem, atklājot reģionālās atšķirības it kā vienotajā pedagogu finansējumā. Tas un finansējuma apjoms uz vienu skolēnu, pirms reformām un arī pirms pašvaldību vēlēšanām, būtu adekvāts vērtēšanas objekts gan skolēnu vecākiem, gan vēlētājiem, vērtējot, cik efektīvi kur notiek finansējuma sadale. Grafiks, ko var aplūkot pievienotajā failā, liecina, ka finansējuma apjoms uz vienu pedagoģisko likmi svārstās pārdesmit latu amplitūdā galvenokārt 440-450 latu robežās, ar līderiem Cēus un Ogres rajonos un Daugavpils pilsētā, un ar vienu izteiktu izņēmumu Jūrmalas pilsētas personā, tuvojoties 490 latu robežai.
Daudz plašākas atšķirības ir finansējumam uz vienu skolēnu – no sešarpus simtiem Jelgavā un nedaudz vairāk Liepājā, līdz krietni virs tūkstoša Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils rajonos.
Droši vien, dažādos gadījumos šai statistikai ir dažādi papildus skaidrojumi, tomēr šie aprēķini vismaz ļauj izvirzīt jautājumus un izdarīt vismaz pieņēmumus par skolotāju skaitu pret skolēnu skaitu un, iespējams, kombinācijā ar citiem datiem, par efektivitāti izglītības sistēmā un to, cik lielam Latvijā ir jābūt finansējumam viena skolēna izglītošanai.

IZM aprēķini par finansējumu uz pedagoģisko likmi un skolēnu pa rajoniem un pilsētām