Vai tauta ir noticējusi baumām par banku krīzi?

Video: „Swedbank” valdes priekšsēdētājs Māris Avotiņš stāsta, ka banka septembri pabeidza ar labiem finanšu rezultātiem, savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas vietnieks Jānis Brazovskis atklāj, ka ir arī bankas ar „atplūdumiem depozītos” pāris miljonu latu apmērā. (Fragments no „Kas notiek Latvijā?”, 08.10.2008.)