Slimnīcu apvienošana sākotnēji izdevumus tikai palielina

Video: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras direktora vietnieks politikas ieviešanas jautājumos Atis Mārtiņsons atzīst, ka slimnīcu apvienošana to pirmajā posmā izdevumus tikai palielina. Piemēram, slimnīcai no lokālās kļūstot par reģionālo, VOAVA maksā vairāk par gultas dienu. Viņš uzskata, ka līdzekļi, iespējams, var ietaupīties pēc tam, samazinoties pārvaldes personālam. A.Mārtiņsons domā, ka būtiska efektivitātes uzlabošanās varētu būt ne ātrāk kā pēc pieciem gadiem. (Fragments no „Kas notiek Latvijā?”, 14.05.2008.)