Valsts energopolitika: vai Latvija ir „nozombēts trusītis”?

„Latvenergo” jaunie tarifi izraisījuši plašu publisko rezonansi un asus strīdus par to pamatotību, taču ne mazāku uzmanību pelna jautājums par Latvijas energopolitiku, kas ilgtermiņā ietekmēs gan elektrības cenu, gan atkarību no dažādiem energoresursiem un citus aspektus. 16.februāra publiskajās debatēs „Kas notiek Latvijā?”, spriežot par valsts politiku, gan izskanēja asas domstarpības – īpaši par to, vai mums tiešām jākļūst tik „zaļiem”, kā esam apņēmušies. Ekonomikas ministrs Artis Kampars („Vienotība”), stāstot par Latvijas virzību, minēja gan piegādes drošību, gan integrāciju Eiropas tīklos un tirgus sistēmas radīšanu. Attiecībā uz elektrības cenas prognozēšanu ministrs pauda viedokli, ka tā būs atkarīga no tirgus situācijas, kāda veidosies. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja p.i. Ivars Zariņš savukārt pauda ļoti asu viedokli, salīdzinādams Latviju ar apmaldījušos zaķīti, kas maina eglītes, un izteica šaubas par politikas esamību. Kā īpašu piemēru, kur vajadzēja parādīt „savu mugurkaulu” un „savas smadzenes”, I.Zariņš minēja Latvijas apņemšanos zaļās enerģijas saražošanā. Atšķirībā no A.Kampara, I.Zariņš pauda un argumentēja pārliecību, ka elektroenerģijas gala tarifs nākotnē Latvijā kļūs vēl lielāks. Arī Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tehnisko problēmu jautājumos Aino Salmiņš kā populistisku kritizēja principu būt „zaļiem un neatkarīgiem” un uzsvēra, ka galvenais kritērijs ir elektrības cena un valsts konkurētspēja.

„Nordic Partners Properties” valdes priekšsēdētāju Elitu Moiseju savukārt satrauca valsts lielā atkarība no energoresursiem. A.Kampars tās mazināšanu saistīja ar plānoto sašķidrinātās gāzes termināli. Viņš izteica viedokli, ka, samazinot importu un vienlaikus palielinot vietējo resursu īpatsvaru, elektrības cena pieaugs nedaudz, atkarībā no izvēlētajām tehnoloģijām. Savukārt sociālajā politikā I.Zariņš kā risinājumu ieteica universālā pakalpojuma fondu.

Video: Artis Kampars, Ivars Zariņš, Elita Moiseja un Aino Salmiņš par Latvijas energopolitiku. (Fragments no „Kas notiek Latvijā?”, 16.02.2011.)