Vai mēs(lietotāji) uzzināsim „Latvenergo” tarifu pamatojumu?

Vakar pēc „Kas notiek Latvijā?” tiešraides par elektrības tarifiem un enerģētikas politiku starp vairākiem diskusijas dalībniekiem diskusijas studijā vēl turpinājās. Galarezultātā ekonomikas ministrs Artis Kampars sarunā ar Pašvaldību savienības padomnieku Aino Salmiņu un šī raksta autoru atzina, ka adekvāta reakcija uz neskaitāmajiem protestiem par tarifu celšanu un pamats pienācīgai izvērtēšanai būtu „Latvenergo” radītā tarifu pamatojuma publiskošana. Ministrs apsolīja izvērtēt un pavēstīt, ko šajā jautājumā varētu izdarīt. Tūlīt pēc tam telefoniski pāradresēju šo jautājumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) vadītājam Ivaram Zariņam. „Mēs to nevaram, „Latvenergo” – lūdzu!” – tāda bija viņa atbilde, atsaucoties uz to, ka „Latvenergo” tarifu pamatojumu iesniedzis komisijai kā komercnoslēpumu.

Lielāka atklātība šajā lietā ir ļoti nepieciešama. Un ekonomikas ministram būtu visnotaļ adekvāti viņa pārraudzītā krietni uzņēmuma saimniecību daudz lielākā mērā publiskot, nevis formāli piesegties ar augšminēto komercnoslēpumu vai notiekošo pamatot ar vispārīgām frāzēm, kamēr viena valsts uzņēmuma necaurspīdīgas komercijas dēļ trūcīguma vai nekonkurētspējas risks ir tūkstošiem šī uzņēmuma klientu - šīs valsts iedzīvotāju un mazu vai vidēju uzņēmumu.

Jautājums paliek arī attiecībā uz SPRK – pat ja komisija nevar publiskot „Latvenergo” pamatojumu, jautājums vēl paliek par komisijas pieņemto lēmumu un to, vai tajā ir atrodams pienācīgs izvērtējums par tarifu ekonomisko pamatotību un atbilstību likumdošanas normām.

Tikai tad, ja sabiedrība, kas ir arī „Latvenergo” klienti un, citastarp, arī vēlētāji, uzzinātu šos pamatojumus un izvērtējumus, varētu tieši vai netieši saprast, līdz ar to pilnvērtīgāk spriest un secināt par vairākām šobrīd apšaubītām lietām, tostarp:


Vēl viens ceļš, lai tiktu lielākā skaidrībā par tarifu pamatojumu, kā jau tas kuluāros un virtuālajā vidē šur tur izskanējis, ir tiesas ceļš – galu galā, kā jebkuru administratīvo aktu, arī SPRK lēmumus var pārsūdzēt tiesā. Taču, lai to izdarītu pēc būtības, arī šādā gadījumā jābūt pieejamam lēmuma pamatojumam, lai varētu izvērtēt, ko un vai ir pamats pārsūdzēt.

Elektroenerģijas likuma 2.panta 2.punktā teikts, ka likuma mērķis ir: „Nodrošināt, lai visiem elektroenerģijas lietotājiem, ievērojot normatīvo aktu prasības, visefektīvākajā iespējamā veidā par pamatotām cenām tiktu droši un kvalitatīvi piegādāta elektroenerģija.”

Kamēr nav atklātuma par tarifu pamatojumu, ir neiespējami novērtēt, vai likums ir ievērots – gan par efektivitāti, gan drošumu un kvalitāti, gan, protams, cenu pamatotību.