Kas jādara politiķiem, kas – 300 tūkstošiem vēlētāju?

Eksperti 27.maija publiskajās debatēs „Kas notiek Latvijā?” sprieda par to, kas abām pusēm – politiķiem un sabiedrībai – būtu jādara, lai kontekstā ar gaidāmajām vēlēšanām uzlabotu sabiedriski politisko procesu, mazinot uzticības krīzi un veicinot saturīgu piedāvājumu tapšanu. Politiķu pusē eksperti redzēja nepieciešamību pēc radikāliem, populistiski skanošiem soļiem un dalīšanos ar varu, savukārt sabiedrības pusē definēja vajadzību 100 vai 300 tūkstošiem vēlētāju kļūt „mērķtiecīgiem”. Tirgus un sociālo pētījumu centra „Latvijas fakti” direktors Aigars Freimanis skaidroja, ka politiķiem nav jēgas formulēt savu piedāvājumu, ja nav pārvarēta uzticības krīze, un viņš ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktoru Arni Kaktiņu abi piekrita, ka ar piedāvājumu formulēšanu šo krīzi mazināt nevar. A.Freimanis pauda viedokli, ka pārvarēt to varētu ar „radikāliem soļiem, kuri izskan populistiski”, minot arī piemēru.

Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētājs un Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors Roberts Ķīlis savukārt uzsvēra to, ka cilvēkiem pašiem sev ir jānotic, un kā piedāvājumu ierosināja tiešo demokrātiju, kurā cilvēkiem ir lielākas tiesības tūlīt izlemt un redzēt savu lēmumu rezultātu. Viņš izteica viedokli, ka tas, vai kāds politiskais spēks pateiks, ka ir gatavs dalīties ar varu, būs nozīmīgs kritērijs. R.Ķīlis skaidroja, ka referendums izmaksā divus miljonus latu, bet, ja mums būtu kaut vai 20 referendumi, no kuriem pieci būtu bijuši „prātīgi”, varbūt nevajadzētu bezjēdzīgi tērēt 600 vai 800 miljonus.

Tāpat R.Ķīlis atklāja, ka aprēķini liecina – Latvijā apmēram 300 tūkstoši cilvēku ir tā auditorija, kas paši pirms lēmuma pieņemšanas racionāli apstrādā informāciju un dod padomus citiem. Eksperts izteica vērtējumu, ka šī auditorija var dot pretsparu reklāmai, ja tā uzvedīsies vai to kāds stimulēs uzvesties „mērķtiecīgi”, ar to saprotot sekošanu tam, ko deputāti ir darījuši četru gadu laikā, un atbilžu pieprasīšanu uz būtiskajiem jautājumiem.

Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāne, asociētā profesore Ilga Kreituse savukārt pauda viedokli, ka nekas nemainīsies, ja reklāmas kampaņai pretī medijos nebūs analītisko materiālu. Bet sabiedriskās politikas portāla „politika.lv” galvenais redaktors Dmitrijs Petrenko saistībā ar medijiem uzsvēra faktu, ka nav atrisināts jautājums par slēpto reklāmu.

Video: Aigars Freimanis, Arnis Kaktiņš, Roberts Ķīlis, Ilga Kreituse un Dmitrijs Petrenko par to, kas jādara politiķiem un kas – vēlētājiem, lai pārvarētu uzticības krīzi un uzlabotu politisko procesu. (Fragments no „Kas notiek Latvijā?”, 26.05.2010.)