PVN pazeminātās likmes – jāatceļ vai jāpiemēro arī tūrismam?

Kamēr tūrisma nozare turpina cīnīties par to, lai tai piemērotu pazemināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi, Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādņu projekts paredz iespējamu visu pazemināto PVN likmju atcelšanu. Nozares pārstāve, eksperts un amatpersonas 3.marta publiskajās debatēs „Kas notiek Latvijā?” centās pamatot, kāda rīcība būtu vispareizākā, paliekot atšķirīgās pozīcijās gan par to, kas valstij ir izdevīgāk, gan par to, kādi aspekti ir jāvērtē, gan par to, vai pati nozare ir sniegusi vajadzīgos aprēķinus savai aizstāvībai.

Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Graikste nepieciešamību PVN likmi samazināt pamatoja ar to, ka viesnīcām tāda tiek piemērota 23 valstīs, savukārt restorāniem 13 valstīs, un viņa kā argumentu minēja arī tūrisma nozares vietu Latvijas eksporta struktūrā. Taču, lai gan S.Graikste apgalvoja, ka Latvija starp Baltijas un tuvākajām Eiropas valstīm pašlaik ir absolūti nekonkurētspējīga, pēc tam viņai nācās atzīt, ka kaimiņvalstī Lietuvā PVN likme tūrismam nav pazemināta un sasniedz 21%.

FM argumentācija pazemināto likmju atcelšanai savukārt bija saistīta ar citiem apsvērumiem. Kā atklāja valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis, pagaidām ministrija nav ieraudzījusi fiskālās ietekmes plusus no PVN samazināšanas tūrismam, proti, valstij lētāk būtu uzturēt atlaistos darbiniekus nekā likmi pazemināt. M.Bičevskis arī uzsvēra, ka samazinātajām PVN likmēm ir regresīva nodokļa pieeja – lielāki ieguvēji no tām ir turīgāki cilvēki. Līdz ar to FM piedāvājums ir atcelt visas vai daļu pazeminātās PVN likmes, pretī piedāvājot gan neapliekamā minimuma celšanu, gan īpašu atbalsta programmu pensionāriem, gan palīdzību caur sociālās drošības tīklu tiem cilvēkiem, kuriem nav darba.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Jānis Pūce savukārt pauda pozīciju, ka attiecībā uz PVN tūrismam ir jāvērtē starptautiskās konkurētspējas aspekts, kamēr FM „primāri domā” par fiskālo ietekmi. Viņš gan atzina, ka ministrijai nav kapacitātes aprēķināt alternatīvu fiskālo efektu tam, ko rēķinājusi FM. Taču FM nebija vienīgā, kam J.Pūce veltīja kritiku – viņš arī aizrādīja, ka ministrija joprojām nav saņēmusi padziļinātus aprēķinus par PVN likmes samazināšanas ekonomisko efektu, ko ministrs tūrisma nozares pārstāvjiem prasīja pagājušajā aprīlī. S.Graikste gan apgalvoja, ka prasītais ir iedots.

Bet zvērinātu advokātu biroja "BDO Zelmenis & Liberte" partnera Jāņa Zelmeņa pamatojums PVN likmes samazināšanai tūrismam bija vēl citāds – viņš apgalvoja, ka nozare ir simtprocentīgi aizgājusi ēnu ekonomikā, līdz ar to valstij, kam no tā nav labāk, kļūda ir jāizlabo. Arī S.Graikste atzina, ka daļēji nozare ir aizgājusi ēnu ekonomikā.

Video: Mārtiņš Bičevskis, Santa Graikste, Jānis Pūce un Jānis Zelmenis par PVN pazeminātajām likmēm un tūrisma nozari. (Fragments no „Kas notiek Latvijā?”, 03.03.2010.)