Piemaksu un vecuma izmaiņas – vai pensiju sistēmas reforma?

Starp būtiskākajiem starptautiskajiem aizdevējiem dotajiem solījumiem ir arī apņemšanās līdz šī gada jūnija beigām sagatavot izmaiņas pensiju sistēmā – ieviešanai nākamgad – un pārskatīt sociālās apdrošināšanas pabalstu sistēmu – ieviešanai pēc 2012.gada. 24.februāra publiskajās debatēs „Kas notiek Latvijā?” dalībnieku sacītais radīja bažas, vai ar sabiedrībai līdz šim atklātajiem priekšlikumiem šie solījumi tiks izpildīti un vai neiznāks tā, ka patieso reformu saturu mēs uzzināsim, kad būs pagājis priekšvēlēšanu laiks. Raimonds Vējonis no Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS), kura valdībā ir atbildīga par labklājības jomu, pavēstīja, ka Labklājības ministrija pašlaik strādā pie informatīvā ziņojuma, kas ir „pietiekami labā darba stadijā”, un martā par to varēs diskutēt ar sociālajiem partneriem. Viņš kā iespējamu izmaiņu minēja pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 2016.gada, kas ir publiski saukta arī iepriekš līdz ar versiju pārcelt pensiju piemaksu izdevumus no speciālā budžeta uz pamatbudžetu. R.Vējonis pateica, ka „mēs pensijas nemazināsim”, taču viņam nebija pretargumentu, kad raidījuma vadītājs norādīja gan uz nepieciešamību divos gados konsolidēt budžetu par 800 līdz 900 miljoniem latu, gan uz speciālā budžeta deficītu un citiem aspektiem. Vēlāk jau R.Vējoņa atbildes tik striktas vairs nebija – viņš uzsvēra to, ka pensiju samazināšanas plānu nav vismaz pašreiz.

Vents Armands Krauklis (Tautas partija) pārmeta, ka Papildu saprašanās memorandā ar Eiropas Savienību ir „apzināti ielikti tādi termiņi, lai līdz vēlēšanām nekas nebūtu jāpasaka”, un apgalvoja, ka memorandā tika mīkstināts solījuma teksts, kas bija cena par ZZS balsīm. Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Elīna Egle savukārt pauda viedokli, ka ir jāskatās ne tik daudz uz pensiju griešanu, bet uz dažādiem pabalstu veidiem, bet viņa neatbildēja uz jautājumu, ko ierosina pabalstu sistēmā mainīt.

Bet Karina Pētersone („LPP/LC”) aicināja netracināt cilvēkus ar vārdiem „pensiju reforma” un uzsvēra, ka piemaksas un pensionēšanās vecums – „tā nav pensiju sistēmas reforma”.

Tam, ka publiski minētie priekšlikumi neatbilst sistēmas reformas jēdzienam, var piekrist, taču tas liek nevis mainīt leksiku, bet gan izvērtēt iespēju, ka sabiedrībai šobrīd netiek atklāta visa informācija. Jo memorandā ir gana skaidri pateikts, ka reforma ir nepieciešama: „Tādēļ 2010.gada laikā, ņemot vērā ekonomiskās un demogrāfiskās situācijas prognozes, tiks veikta sociālās apdrošināšanas pabalstu un pensiju sistēmas pārskatīšana un tiks pieņemti priekšlikumi šo sistēmu vidēja termiņa reformai.” Turklāt memorandā ir arī norādīts, ka jau minēto 800 līdz 900 miljonu latu konsolidācijai „būs nepieciešami ievērojami ietaupījumi izdevumu jomā, sevišķi saistībā ar strukturālajām reformām, tostarp ar izmaiņām pensiju un pabalstu sistēmās, nodrošinot to ilgtspējību”. Skaidrs, ka ar pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 2016.gada memorands pildīts netiks, un arī izdevumu pārcelšana no vienas budžeta kabatas uz otru tos nesamazinās.


Video: Raimonds Vējonis, Vents Armands Krauklis, Elīna Egle un Karina Pētersone par pensiju un pabalstu reformu. (Fragments no „Kas notiek Latvijā?”, 24.02.2010.)

Saprašanās memoranda otrais papildinājums (neoficiālais tulkojums latviešu valodā)