Kā no „dienesta auto” nodokļa iekasēs 38 miljonus latu?

No jaunā „dienesta auto” nodokļa šī gada budžetā ir paredzēts papildus iekasēt 38 miljonus latu. Šobrīd publiskajā telpā ir gan neskaidrība jautājumā par to, vai un kādā apmērā šo nodokli maksās valsts sektorā strādājošie, gan atsauksmes no privātā sektora darboņiem, kas centīsies no maksāšanas izvairīties, tāpēc loģiski rodas jautājums par ieņēmumu prognozes ticamību. 10.februāra publiskajās debatēs „Kas notiek Latvijā?” atbildīgās amatpersonas nevarēja nedz pamatot 38 miljonu atbilstību ieviestajam nodokļa variantam, nedz sniegt informāciju par nodokļa šī brīža izpildi, nedz pateikt rīcības plānu gadījumam, ja prognoze izrādīsies pārāk optimistiska.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars („Jaunais laiks”) stāstīja, ka pagājušajā rudenī 38 miljoni tika rēķināti, pieņemot, ka „dienesta auto” nodokli varētu maksāt par apmēram 70% no tām aptuveni 110 tūkstoši mašīnām, kas bija juridiskajām personām. Tas nozīmē, ka aprēķinos netika izņemta ārā valsts sektora daļa – par kuru saskaņā ar KNAB viedokli nodokli maksāt nedrīkst. KNAB Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas vadītāja Ilze Jurča turklāt norādīja uz nodokļa ekonomiskajiem riskiem valsts sektorā – pirmkārt, var izrādīties, ka valsts institūciju budžetos nav paredzēta nauda sociālā nodokļa maksājumu veikšanai, otrkārt, ieguvums no valsts amatpersonu maksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa būs mazāks nekā darba devēja maksātais sociālais nodoklis un nesegs automobiļa uzturēšanas un izmaksu administrēšanas izdevumus.

Jānorāda arī, ka pēc 38 miljonu latu ieņēmumu prognozes aprēķināšanas versija par to, kam un cik liels nodoklis jāmaksā, tika mainīta, bet iekasējamais apmērs saglabājās. Finanšu ministrijas Nodokļu departamenta direktores vietnieks Andrejs Birums arī raidījumā nevarēja izskaidrot, kāpēc tā un uz kāda pamata arvien plānots iekasēt tieši 38 miljonus latu. Savukārt VID Galvenās nodokļu pārvaldes direktora vietniece Inese Bahanovska atklāja, ka tikai 20.aprīlī VID saņems pirmos ceturkšņa pārskatus, kur būs uzrādīts apliktais labums un personīgām vajadzībām izmantoto mašīnu skaits, un līdz tam „nebūs informācijas, vai kāds šo nodokli maksā vai nē”. Tas, vai ieņēmumu plāns pildās, būs redzams tikai aprīļa beigās.

Taču skaidrības šobrīd nav arī par to, kas tiks darīts, ja aprīļa beigās konstatēs plāna neizpildi. A.Birums pateica, ka „visdrīzāk šī prognoze tiks koriģēta vai kaut kas tamlīdzīgs”, bet norādīja arī uz to, ka lemšana būs augstākā līmenī. Turklāt viņš noraidīja versiju, ka ieņēmumu neizpilde varētu būt indikācija tam, ka nodokļa nosacījumi ir kļūdaini un jāpārskata.

Video: Andrejs Birums, Artis Kampars, Ilze Jurča, Marats Blate un Inese Bahanovska par to, vai no „dienesta auto” nodokļa varēs iekasēt 38 miljonus latu un kas notiks, ja plānu izpildīt neizdosies. (Fragments no „Kas notiek Latvijā?”, 10.02.2010.)