Kazāks: mēs paši sev radām problēmas

Atšķirīgas jomas pārstāvošie dalībnieki 20.janvāra publiskajās debatēs „Kas notiek Latvijā?” vērtēja, kādas sekas varētu būt nākamajā dienā gaidāmajiem Saeimas balsojumiem saistībā ar valdības pilnvarošanu turpināt starptautiskā aizņēmuma programmu. Daļa negatīvo seku tika iezīmēta scenārijam, ja Saeima valdību galu galā ne par ko nepilnvaro – šis risks jau ir noņemts, jo 21.janvārī Saeima pilnvarojumu tomēr deva. Taču eksperti negatīvu seku risku saskatīja arī lēmumu pieņemšanas procesā, kas Latvijas politikā ir un arī turpmāk paliek aktuāls temats.

Premjers Valdis Dombrovskis („Jaunais laiks”) pauda viedokli, ka smagas sekas būtu gan gadījumam, ja Saeima nelemtu atbalstīt starptautisko aizdevuma programmu un to nāktos pārtraukt, gan gadījumam, ja netiktu apstiprināts finanšu ministra ziņojums ar vienošanās nosacījumiem, kā sekas būtu nespēja paātrināti atmaksāt pensijas, nestabilitāte finanšu tirgos, apdraudēts valsts kredītreitings un citas problēmas. Deputāts Māris Kučinskis (Tautas partija) gan apšaubīja versiju, ka pēc viena balsojuma valstī var rasties katastrofa, un izteica viedokli, ka negatīva balsojuma gadījumā būtu nekavējoties jāvienojas par Saeimai atbalstāmu variantu.

Arī studijā esošie Konstitucionālo tiesību komisijas locekļi ainu gluži melnu nezīmēja. Zvērināts advokāts Lauris Liepa vien atzina, ka pilnvarojuma nedošanas gadījumā jebkurš saprātīgs kreditors jautās, kas īsti notiek, bet Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors Mārtiņš Mits aicināja nedramatizēt. Viņš pauda viedokli, ka arī gadījumā, ja pilnvarojums netiek pieņemts, tas nepadarītu „par neeksistējošām visas tās gribas izpausmes, ko parlaments jau līdz šim ir darījis”. Viņš kā būtiskākas novērtēja politiskas un ekonomiskas, nevis juridiskas sekas.

Par ekonomiskajām sekām runāja arī Stratēģiskās analīzes komisijas loceklis un „Swedbank Latvija” galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks, kurš ar līdzību par kaušanos mazā laiviņā ilustrēja to, kā „mēs paši sev radām problēmas”. Eksperts uzsvēra, ka Latvijas ekonomika šogad, visticamāk, sasniegs zemāko punktu – „ja mēs nesastrādājam kaut kādas lielas muļķības”. Taču aizdevuma procesa noraušanu bez skaidrības par tālāko rīcību viņš raksturoja kā lielāko muļķību un skaidroja, kā negatīvas ziņas galu galā rada Latvijā augstāku bezdarbu un mazākus ienākumus. Jāpiebilst, ka politiskā nestabilitāte un vilcināšanās lēmumu pieņemšanā var radīt negatīvas ziņas arī tad, ja vajadzīgie lēmumi beigās tomēr tiek pieņemti, kas ir būtisks aspekts, ko paturēt prātā šajā priekšvēlēšanu gadā. Kā iespējamu situācijas risinājumu M.Kazāks ierosināja ieviest sociālo līgumu.


Video: Valdis Dombrovskis, Māris Kučinskis, Lauris Liepa, Mārtiņš Kazāks un Mārtiņš Mits par sekām, kas var būt lēmumiem par valdības nepilnvarošanu turpināt starptautiskā aizņēmuma programmu. (Fragments no „Kas notiek Latvijā?”, 20.01.2010.)