Vara un tauta

     Kas notiek starp valsti un uzņēmējiem?

Dalībnieki Raidījums30.05.2001.
 

Partneri:         Dalibnieki         


Autors: